G系列 1.4顿 – 窄腿电动堆垛车

G系列 1.4顿 – 窄腿电动堆垛车

热线: 0973 340 653

  • 标准门架起升高度:3000mm
  • 载荷中心距:600mm

技术目录G系列 1.4顿

  • Mô tả
  • Đánh giá (1)

Mô tả

G系列 1.4顿 – 窄腿电动堆垛车

产品特点

•窄腿两级门架电动堆垛车
•额定载荷1400kg/1600kg
•驱动系统采用中置式结构
•配置280Ah牵引用铅酸蓄电池
•配置50A外置卧式充电器
•配置电子助力系统
•配置1.5kw交流立式行走电机
•配置Curtis交流200A控制器
•配置3kw直流起升电机

技术参数

技术参数窄腿电动堆垛车

合力叉车越南独家代理

1 review for G系列 1.4顿 – 窄腿电动堆垛车

  1. 5 out of 5
    Được xếp hạng 5 5 sao

    G系列 1.4顿 – 窄腿电动堆垛车


Thêm đánh giá

Call Now Button热线 0911525112